Welkom > De nieuwe Aquarius Energie 2012 > De grootste transformatie
 
 
 

De grootste transformatie

Na deze sessies hebben wij nagegaan of het de bedoeling was om iets te doen met deze ervaringen. Toen kwam naar voren dat wij dit zeer hoge Bewustzijn via deze Intelligenties hadden ontvangen. Dit als een voorbereiding op het Aquariustijdperk in 2012. Deze lichtbollen waren in totaal 7 maal aan ons verschenen. Het bleek dat deze intelligenties / lichtbollen onze aura’s getransformeerd hadden van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk. De lichtbollen - de intelligenties vanuit Lemurië-, hadden ons met deze transformatie ook het aan de nieuwe Energie gekoppelde Hoog Bewustzijn mee gegeven. Doordat wij getransformeerd waren, mochten wij deze nieuwe Aquarius-Energie, ook wel genaamd: ‘Shafierha-Energie’ (Sha = 'Goddelijke Adem', fierha = 'Liefde, zuiver' ) van een zeer hoog trillingsniveau door geven aan andere mensen. Op die manier mochten wij ook andere mensen transformeren. Hierbij zou het gaan om twee soorten ontvangers: degene die zich zelf al spiritueel ontwikkeld hadden, zouden het zelfde Bewustzijn als wij kunnen ontvangen en anderen zouden vooral op fysiek niveau reageren. Om mensen te transformeren met deze nieuwe Energie was het de bedoeling de 7 chakra’s te transformeren / te verbreden naar Aquarius-niveau. Het ontvangen van deze Aquarius Energie of 2012-Energie bestaat uit 7 behandelingen van energie geven op alle 7 chakra’s. Zeven minuten per chakra is voldoende. Voor de beste werking is een behandeling binnen 49 dagen belangrijk, anders stagneert de energie. Deze getallen zijn niet toevallig naar boven gekomen. De 7 staat voor de mensheid op aarde en voor energie, de 49 is het einde van een eerdere periode en tegelijkertijd het begin van de daarop volgende nieuwe periode. Na deze 7 behandelingen is men volledig getransformeerd. Het vissentijdperk is een tijdperk van ongeveer 2000 jaar geweest. Het Aquariustijdperk zal ook circa 2000 jaar gaan duren. De Aquarius-Energie vanuit de kosmos is zich vanaf de 80-er jaren al aan het ontwikkelen op aarde. Pas sinds 2007 stroomt de Aquarius-Energie vanuit de kosmos in zijn volle breedte naar de aarde. Hierdoor is het volgende aan de hand: De Aquarius-Energie stroomt dus al naar de aarde. De mens heeft echter nog een aura op vissentijdperk-frequentie: iedereen die geboren is vóór 2000 heeft een Vissentijdperk-aura. Zoals besproken worden de 7 chakra's behandeld. Sommigen geven aan dat er tegenwoordig 13 chakra's zijn. In wezen zijn er nog veel meer chakra's dan 13. Maar er zijn in feite maar 7 hoofdchakra's. Door de 7 hoofdchakra's te behandelen, worden alle overige chakra's ook getransformeerd. Alle chakra's staan immers in contact met elkaar. Dus in feite maakt het niet uit of er nu over 7 of over 13 of meer chakra's gesproken wordt. Door de transformatie worden ze allemaal omgezet naar de nieuwe Aquarius-chakra.

 

De Bron