Welkom > De nieuwe Aquarius Energie 2012 > Verandert de aura ?

Verandert de aura ?

Zoals gezegd, heeft de mens nog een aura van het Vissentijdperk. Deze aura verandert niet zomaar: deze blijft in principe het zelfde ook in het Aquariustijdperk. Hoe kan dat nu ? Iedereen krijgt toch deze Aquarius-Energie ? Het klopt dat iedereen deze Aquarius-Energie krijgt. Maar de aura wordt niet getransformeerd ! De aura transformeren is namelijk iets heel anders dan dat de Aquarius-Energie naar iedereen toe vloeit. De brede Aquarius-Energie blijft door de smalle Vissentijdperk aura stromen. De aura wordt dus niet automatisch getransformeerd. De enige manier om de aura te transformeren, is het transformeren van mens op mens. Dit lijkt vreemd maar is wel heel logisch. Aan de Aquarius-Energie is ook het hoge bewustzijn onlosmakelijk gekoppeld. Vooral dit betekent dat wanneer iedereen vanzelf zou transformeren, men zich zelf verplicht sterk spiritueel zou moeten ontwikkelen. Behalve de spirituele ontwikkeling vinden er ook andere veranderingen bij de mens die getransformeerd is, plaats, zoals het loslaten van overbodige ballast, die men bij zich draagt.

De Bron