Welkom > Numerologie > Numerologie

Numerologie

Numerologie is de wetenschap die informatie geeft over de betekenis van de getallen. Hierdoor kunt u inzicht krijgen in de ritmes en levensperiodes die u tijdens uw leven mag door lopen.

En wie wil er nu werkelijk niet zijn of haar leven veranderen in een positief denken? Wie van ons heeft vaak geen onderdrukte problemen?

Een geboortedatum kunnen we beschouwen als een gids door ons leven.

Via numerologie is men in staat om meer inzicht in zichzelf te krijgen. Naar aanleiding van een geboortedatum is het mogelijk om onder andere iemands karakter te beschrijven.

Naast een geboortedatum zijn ook uw geboortenaam, huisnummer, telefoonnummer en andere nummers die u in het leven tegenkomt belangrijk.

Echter, de meeste mensen weten vrijwel niets over de inhoudelijke betekenis van een getal. Zij hebben vlug de neiging om aan vervelende en saaie cijfers te denken. Naar hun idee hebben cijfers hoogstens een economische en wetenschappelijke waarde.

Maar getallen hebben een veel diepere betekenis en een speciaal karakter!

We kunnen een geboortedatum niet zomaar als toeval beschouwen, want alles voegt zich naar de rangorde en wetten van het universum.

een afbeelding van Pythagoras een afbeelding van Plato Pythagoras en Plato bouwden hun getallenleer op, uit het tellen en vertellen. Leer eerst maar eens tot 4 tellen, dan kan je ook tot 10 tellen, want 1+2+3+4=10.Getallen hebben te maken met tal, talen en vertelen, waarbij elk getal zijn eigen identiteit heeft. Elk getal geeft informatie over uw geaardheid, uw wezen en dus uw eigen wereld.

Met onze geboortegetallen trekken we bepaalde getalvibraties aan. Elk getal spiegelt de trilling van een bepaalde planeet. Deze trillingen beÔnvloeden de mens.

De Bron